Matrikel-InfoHer kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at
  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et husnr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.
Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.

En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i "Matrikel-Info" er tilgængelig i et separat hjælpevindue.

Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til:
Geodatastyrelsen
Matrikel og Ejendomsregistrering
Lindholm brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 7254 5000
E-mail: gst@gst.dk