Søg ejendomsbeliggenhedsadresse
Matrikel-Info

Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at

Søg vha. BFE-nummer, adresse (vejnavn, husnummer) eller matrikel (ejerlav, matrikelnr) i søgefeltet.

I søgeresultat bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.

En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i "Matrikel-Info" er tilgængelig i et separat hjælpevindue.

Hvis du vil se et tilhørende matrikelkort, kan det f.eks. ses på Web-Matriklen eller Matrikelkort på kort.matrikel.dk

Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til:

Geodatastyrelsen
Matrikel og Ejendomsregistrering
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 7254 5000
E-mail: gst@gst.dk